Emerytura

Mając 20,30 lat trudno myśleć o swojej emeryturze...A jednak warto się nad nią zastanowić...gdyż...żyjemy dłużej...społeczeństwo się starzeje...

Kilka faktów:

1. Pierwsza osoba z OFE otrzymała 23,65zł

2. Osoba urodzona w 1973r. przechodząca na emeryturę w 2040r. skończy 67lat. Po 30 latach pracy zarabiając średnio 2500zł, wg informacji ZUS, otrzyma 500zł emerytury. Gdyby, z różnych względów, przestała już pracować i nie mogła opłacać składek do 2040r. to jej emerytura wyniesie 112zł

3. Osoba, która przejdzie na emeryturę w 2026r. (w wieku 63,5roku), po 31,5 latach pracy i pensji ok. 2500zł, otrzyma z ZUS 820zł (przy założeniu tej samej pensji), gdyby zaś już teraz przestała pracować to jej emerytura wyniesie 520zł

4. Owszem, jest tzw. emerytura minimalna, gwarantowana przez państwo. Dziś to 830zl brutto, przy spełnieniu warunku odpowiedniego stażu pracy.

I jak to brzmi? Otrzymałeś może już swoje wyliczenie z ZUS? Ile otrzymasz emerytury? Jesteś pewien, że nic się zmieni?

Pomyśl, czy nie warto już DZIŚ, pomyśleć o swoim JUTRZE.

Już DZIŚ możesz zawrzeć umowę z GWARANTOWANĄ kwotą, wypłacaną Tobie od 65 roku życia... DOŻYWOTNIO...